Usługi / Prawo Kanoniczne

Adwokaci działający w ramach naszej kancelarii prowadzą procesy o stwierdzenie nieważności małżeństwa zapewniając w razie potrzeby pełną asystencję procesową przed Trybunałami kościelnymi w trakcie całego procesu. Reprezentujemy tak strony powodowe jak i pozwane przed trybunałami kościelnymi w całej Polsce.
 
Z racji innej konstrukcji procesu kanonicznego od procesu cywilnego rola adwokata w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa odbiega od zadań adwokata w sprawach cywilnych czy karnych. 
 
Co do zasady, nominację do pełnienia roli adwokata stron otrzymuje się dla określonego Sądu kościelnego . W Sądach kościelnych, w których nasi prawnicy nie zostali ustanowieni adwokatami, nasza pomoc polega na stałym doradztwie i przygotowaniu wszystkich pism procesowych oraz w miarę możliwości na obecności w Sądzie podczas publikacji akt sprawy. Oznacza to, że w ramach procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa (błędnie określanego jako tzw. "rozwód kościelny" lub "unieważnienie małżeństwa" czy "unieważnienie sakramentu małżeństwa") wykonujemy następujące czynności:
 
Dla stron powodowych i pozwanych:
 
 •  konsultacja sprawy przed rozpoczęciem procesu
 •  sporządzenie skargi powodowej
 •  rekursy przeciwko odrzuceniu skargi powodowej (w przypadku jej odrzucenia przez Trybunał)
 •  pomoc w doborze materiału dowodowego
 •  redagowanie pism procesowych związanych z ustaleniem lub zmianą formuły wątpliwości
 •  przygotowanie propozycji pytań dla stron i świadków (w niektórych sądach)
 •  stawiennictwo na publikacji akt (w niektórych sądach)
 •  przedłożenie nowych dowodów po publikacji, krytyczne uwagi do opnie biegłego psychologa (w zależności od sprawy)
 •  przygotowanie głosu obrończego po publikacji akt
 •  przygotowanie odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła (pismo końcowe przed wydaniem wyroku)
 •  apelacja do II instancji
 •  prośba o wyznaczenie III instancji w Polsce
 •  apelacja do Roty Rzymskiej (III instancja, oraz kolejne turnusy w Rocie Rzymskiej)
 •  zaskarżenie wyroków dotkniętych wadą usuwalną lub nieusuwalną (querella nullitatis)
 • Skorzystaj z porady prawnej naszej kancelarii w Radomsku

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


linbki zaprzyjaznione: 6.6.17 L.K/ Lx2

Prawo Kanoniczne Radomsko - adwokat & prawnik radomsko
radomsko.kancelaria-adwokatt.pl/prawo-kanoniczne-radomsko.html
Adwokaci działający w ramach naszej kancelarii prowadzą procesy o stwierdzenie nieważności małżeństwa zapewniając w razie potrzeby pełną asystencję ...
adwokat & prawnik radomsko: Kompleksowa obsługa, pomoc prawna ...
radomsko.kancelaria-adwokatt.pl/
Prawo pracy, podatkowe, gospodarcze, konsumenckie, administracyjne, kanoniczne. Adwokat z Radomska świadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego ...
Katedra Prawa
uniwersytetradom.pl/redirect.php?action=setsubcategory&subid=3914
1 października 1991 roku rozpoczął studia w zakresie prawa kanonicznego, ... Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu (obecnie Politechnika Radomska).
Anna Pikulska-Radomska — BIOGRAPHY - ŁTN
www.ltn.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=233...
Anna Pikulska-Radomska — professor of legal sciences, professor at the University of Łódź, ... 231-241; Favor debitoris?, Prawo Kanoniczne 40 (1997) nr 1-2, s.
Pogrzeb katolicki - PARAFIA ŚW. MAKSYMILIANA W RADOMSKU ...
www.maksymilian-r.pl/maksymilian/pogrzeb-kat.html
Wierni zmarli mają prawo do pogrzebu katolickiego. ... Nie mają prawa do pogrzebu katolickiego: Notoryczni apostaci ... Kodeks Prawa Kanonicznego, kan.
Duszpasterze – Parafia Wojskowa pw. Św. Stanisława Biskupa w ...
www.parafia-wojskowa-radom.pl/duszpasterze/
W 2006 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego ... kapelanem jednostek i instytucji wojskowych w Radomiu oraz kapelanem ...
Prawo kanoniczne - Szkoły wyższe, uczelnie - dlaMaturzysty.pl
maturzysta.dlastudenta.pl/kierunek_studiow/Prawo_kanoniczne,625.html
Prawo kanoniczne: uczelnie, szkoły wyższe. Zobacz spis wszystkich szkół wyższych dla kierunku Prawo kanoniczne.
"Śluby kościelne często są unieważniane z powodu niedojrzałości ...
prawo.gazetaprawna.pl › Prawo
24 maj 2011 - Prawo kanoniczne, regulujące procedurę orzekania o nieważności lub ... W Sądzie Radomskim l instancji opłata wynosi maksymalnie 800 zł, ...
KUL - Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - ks. dr ...
www.kul.pl/ks-dr-pawel-kaleta,art_38680.html
19 maj 2017 - Święcenia kapłańskie przyjął w 2004 roku w katedrze radomskiej z rąk ... Od roku 2005 studiował prawo kanoniczne na Wydziale Prawa, ...
Sakrament Chrztu Św. » Katedra Radomska
katedra.radom.pl/sakrament-chrztu-sw/
Warunki jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni wg Kodeksu Prawa Kanonicznego: Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego.

Pozycjonowanie zbudowanych stron Sulejówek – studio projektów seo1 Najlepsze projekty stabilnych pozycji hoste kn58

Pozycjonowanie zbudowanych stron Łomianki – studio projektów seo8 Najlepsze projekty stabilnych pozycji fastom kn58